Quy trình khiếu nại

san-pham-cua-miami-viet-nam

Quý khách hàng vui lòng gửi khiếu nại về dịch vụ và sản phẩm tại
Hotline: 0949 722 621 hoặc Email: miamipharco@gmail.com. 

Công ty sẽ tiếp nhận và xử lý mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, sản phẩm nhằm cải thiện dịch vụ của Công ty và phục vụ tận tâm hơn với quý khách hàng. 

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

mới đặt mua sản phẩm